Jeśli chcesz pracować:

Firma nasza ze względu na specyfikę branży prowadzi sezonową politykę zatrudnienia. Celem jest zatrudnianie najlepszych pracowników, zaangażowanych w realizację swoich zadań, współtworzących przyjazną atmosferę pracy, dbających o rozwój zawodowy i osobisty, czerpiąc m.in. z doświadczenia naszych długoletnich pracowników, nastawionych na sukces zawodowy. Szanujemy i przestrzegamy międzynarodowych standardów dotyczących praw człowieka oraz międzynarodowych standardów pracy, traktując je jako fundamentalne i powszechne. Respektujemy i realizujemy przepisy prawa pracy oraz bezpieczeństwa i higieny, a także dbamy, by pracownicy zawsze byli traktowani zgodnie z mającymi zastosowanie wymogami. Zależy nam na pracownikach biorących odpowiedzialność za poprawność i poziom wykonywanych zadań, potrafiących szybko, pozytywnie i skutecznie reagować na zmieniające się wymagania, dostosowywać działania do nowych informacji oraz chętnie uczących się nowości.

 


Kategoria: