Historia powstanie Firmy

1991

POWSTANIE ZAKŁADU

W roku 1991 została zawiązana Polsko -austriacka Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością pod nazwą „Krespol”. Celem jej było wybudowanie i oddanie do użytkowania chłodni w Łaszczowie. Jesienią  na terenach odkupionych od Gminy Łaszczów rozpoczęto budowę zakładu. W czerwcu 1992 r. chłodnia w Łaszczowie została oddana do użytkowania i rozpoczęła produkcję mrożonej truskawki. 

1996

PRZEOBRAŻENIA

W 1994 r. spółka „Krespol” została postawiona w stan upadłości. Od czerwca 1994 r. do listopada 1996 r. chłodnię dzierżawiła od syndyka masy upadłości firma „Agro-Far” z Kraśnika. W grudniu 1996 r. chłodnię przejęła w dzierżawę firma Uren Coldstores Sp. z o.o., którą powołała do życia angielska firma H.J. Uren & Sons Ltd.  

1997

ZAKUP CHŁODNI PRZEZ FIRMĘ UREN

W dniu 11.04.1997 r. została podpisana umowa zakupu chłodni przez Uren Coldstores Sp. z o.o. 
W latach 2006-2007 przeprowadzono gruntowną rozbudowę zakładu polegającą na dobudowie komory chłodniczej o pojemności 2000 ton, modernizacji maszynowni chłodniczej, stacji uzdatniania wody, budowie dwóch studni głębinowych i warsztatu mechanicznego. 

Panorama zakładu

widok "z lotu ptaka"

Budynek Główny

widok o strony zachodniej

Budynek Produkcyjny

widok od strony wschodniej